شرکت فراپاک به دلیل بهره‌مندی از به روزترین و پیشرفته‌ترین تجهیزات نظافتی مکانیزه قادر به برطرف کردن طیف وسیعی از نیازهای نظافتی مشتریان در محیط‌های گوناگون است.