اجرا و راه اندازی‌ اولین کارواش های اتوماتیک زنجیره ای برای اولین بار در این توسط شرکت فراپاک سازان آوا با همکاری شرکت پیشرو پاکران