در بیمارستان و محیط های درمانی روتین های نظافتی متعددی برای جلوگیری از انتقال و انتشار ویروس و میکروب وجود دارد که بیشتر آن ها مربوط به شستشو دست ها، وسایل و اشیایی است که افراد به طور مستقیم با آن  تماس دارند.همچنین سطوحی که احتمال لمس شدن دارند به طور دائم شستشو و نضدعفونی می شوند.نکته ای که به ندرت به آن توجه می شود انتقال ویروس و میکروب از طریق سطح کف است.

یکی از موارد مهم در نظافت بیمارستان، نظافت سطح کف است. در بیمارستان ها و مراکز درمانی انتخاب کفپوش مناسب نکته بسیار مهم است.                                                                                                 

نظافت کفپوش بیمارستان

کفپوش بیمارستان به دلیل حجم بالای رفت و آمد بیماران، کارکنان و مراجعه کنندگان اغلب باعث گسترش بیماری های مختلف می شود.عدم نظافت کفپوش بیمارستان و بی توجهی به آن خطر انتقال عفونت های متعددی را افزایش می دهد.به همین دلیل نظافت روتین کفپوش بیمارستان جزء نکات مهم درشستشو و ضدعفونی است.

نکات مهم در نگهداری، انتخاب و نظافت کفپوش بیمارستان

1-کفپوش مقاوم در برابر مواد شوینده

2-کفپوش های مسطح و بدون خلل و فرج

3-نظافت منظم و آسان

کفپوش مقاوم در برابر مواد شوینده

هنگام شستشو و نظافت کفپوش باید به این نکته توجه داشته باشید که مواد شوینده مورد استفاده به کفپوش آسیب نرساند و باعث خوردگی سطح نشود.استفاده از مواد شوینده نامناسب باعث کاهش طول عمر سطح  می شود.

کفپوش های مسطح و بدون خلل و فرج

انتخاب کفپوش مناسب در جلوگیری از پخش و انتقال ویروس و عفونت بسیار موثر است.استفاده از کفپوش های مسطح و بدون خلل و فرج برای جلوگیری از تجمع آلودگی و رشد باکتری در بافت سطح بسیار مناسب است.

در نظافت منظم و آسان

کفپوش بیمارستان باید به صورت مداوم با استفاده از دستگاه های نظافت صنعتی مناسب مانند زمین شوی صنعتی (اسکرابر) و مواد شوینده استاندارد نظافت شود.

شرکت فراپاک سازان آوا ارائه دهنده انواع خدمات نظافت صنعتی است برای دیافت مشاوره از طریق صفحه تماس با ما و برای اجاره دستگاه های نظافت صنعتی از طریق سایت رنت ابزار اقدام بفرمائید.

پیام بگذارید