نمونه هایی از پروژه های نظافت صنعتی

نظافت سطح کف مجتمع تجاری با دستگاه اسکرابر

نظافت موکت با دستگاه موکت شوی صنعتی

نظافت صندلی اداری با دستگاه مبل شوی صنعتی

نظافت اولیه واحد اداری