انتخاب دستگاه نظافتی

در یک محیط اعم از صنعتی یا غیر صنعتی آلودگی های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد این آلودگی ها با توجه به فضا و نوع کاربری محیط تولید و انباشته می شوند. حجم این آلودگی ها و میزان خطر آفرینی آن ها متفاوت و وابسته به محیط است.نظافت محیط و استفاده از روش های…

ادامه مطلب

نظافت صنعتی بیمارستان

نظافت صنعتی روش نوین نظافتی، با استفاده از دستگاه های صنعتی است. نظافت صنعتی عموما برای محیط بزرگ، پر رفت و آمد با آلودگی زیاد کاربرد دارد. بیمارستان یکی از این محیط ها است. نظافت صنعتی برای بیمارستان گزینه بسیار مناسبی است چرا که بیمارستان یکی از محیط های بزرگ، آلوده و پر رفت وآمد…

ادامه مطلب