فروشگاه

نظافت فروشگاه

در سطح شهر فروشگاه های بزرگ و متنوعی وجود دارد. این فروشگاه ها می تواند محل فروش مواد غذایی، پوشاک، ابزارآلات و … باشد. در طول روز عده ی زیادی از مردم برای تامین ما یحتاج خود به هریک از این فروشگاه ها مراجعه می کنند. نظافت محیط هایی که رفت و آمد در آن…

ادامه مطلب