Restaurant-Cleaning

نظافت رستوران در زمان کرونا

در زمان شیوع بیماری های واگیردار رستوران ها می توانند محل تجمع و پخش آلودگی و ویروس باشند. رعایت بهداشت کارکنان و محیط برای جلوگیری از شیوع بیماری، در رستوران ها امربسیار مهمی  می باشد. در رستوران ها عموما مردم یکدیگر را ملاقات می کنند و با غذا نوشیدنی سرو کاردارند. نظافت رستوران ها به…

ادامه مطلب