نظافت در صنعت

نظافت در محیط های صنعتی

صنایعی که به خدمات نظافت صنعتی نیاز دارند به طور کلی تمامی بخش ها در صنعت به نظافت نیازدارند ولی چگونگی نظافت در هر بخش متفاوت است. صنایع  تولیدی مختلف، کارخانه ها، انبارها، سردخانه ها و …. همگی به نظافت صنعتی نیاز دارند. در محیط صنعتی به دلیل وجود دستگاه های مختلف و کاربری محیط،…

ادامه مطلب