واترجت در صنایع غذایی

نظافت کارخانه ها و صنایع غذایی به دلیل نوع فعالیت و تولیداتی که دارند،همواره حائز اهمیت است. کاهش سطح بهداشت در این صنایع باعث کاهش کیفیت محصولات، نارضایتی مشتریان و درنتیجه کاهش سود و بهره وری می گردد.علاوه بر این محصول و تولیدات این صنایع به طور مستقیم با سلامت افراد در ارتباط است، به…

ادامه مطلب
واترجت آب گرم

واترجت آب گرم

دستگاه های نظافت صنعتی عموما برای سهولت و سرعت بخشیدن به کارها استفاده می شوند. با توجه به کاربرد دستگاه ها، هر کدام از آن ها در بخش خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. نظافت در صنعت بخش حائز اهمیتی است که به دلیل وجود آلودگی های غیر متعارف دراین مححیط ها نظافت آن ها…

ادامه مطلب