hospital

نظافت کف بیمارستان با دستگاه اسکرابر

بیمارستان ها به دلیل تردد زیاد بیمارها ، مراجعین و کارکنان و … جزء محیط های پر رفت و آمد و همواره شلوغ محسوب می شودو تردد زیاد در هر مسیرو محیطی باعث به وجود آمدن آلودگی می شود. آلودگی در محیط های بهداشتی از جمله بیمارستان ها جزء مواردی است که باید برای از…

ادامه مطلب