شستشوی اتوماتیک اتومبیل

تبلیغات بسیاری از کسب و کارهای کوچک و بزرگ از طریق وسایل نقلیه در سطح شهر صورت می گیرد. این در حالی است که  اتومبیل ها و سایر وسایل نقلیه در هر نوع آب و هوایی تردد دارند و کیلومترها در سطح شهر طی می کنند و این موضوع باعث ایجاد حجم زیادی از آلودگی…

ادامه مطلب
boiler room

نظافت موتورخانه

تمام فضاها اعم از اداری، تجاری و مسکونی واحدی تحت عنوان موتورخانه دارند. عموما با آمدن اسم موتورخانه تصویر فضایی تاریک و نمور در ذهن افراد نقش می بندد. این تصویر خیلی به دور از ذهن هم نیست چرا که موتور خانه محل استقرار تاسیسات ساختمانی مانند پمپ، موتورو … می باشد که به مرور…

ادامه مطلب