زمستان

نظافت در زمستان

خدمات نظافت صنعتی امری بیشتر از نظافت سرویس بهداشتی و پاک کردن سطح کف است. فراپاک، یک شرکت نظافت صنعتی است که دانش و تجربه لازم را برای انطباق با نیازهای متغیر نظافتی دارد. یکی از مهمترین نیازها نظافت در زمستان می باشد. نظافت کامل پنجره باران شدید ، برف و یخبندان می تواند لکه…

ادامه مطلب