جرم برداری

جرم برداری چیست؟

زیبایی سطح های عمومی فقط برای مدت کوتاهی (نهایتأ یک سال و شاید کمتر) پس از ساخت پایدار وماندگار است.بعد از گذشت زمان و تردد، به تدریج سطح کدر شده و آلودگی در آن نفوذ می کند. این موضوع در سطح، با سنگ هایی که خلل فرج آنها بیشتر است محسوس تر بوده و تغییر…

ادامه مطلب