نظافت پارکینگ

پارکینگ جزء اولین مکان هایی است که هنگام ورود به یک مجتمع تجاری یا اداری مورد توجه بازدید کننده قرار می گیرد. به عنوان یک مدیر یا مالک ، تمیز نگه داشتن پارکینگ برای امنیت و در عین حال ایجاد یک تأثیر مثبت و ماندگار در ذهن مراجعه کننده، فوق العاده مهم است. پارکینگ تمیز…

ادامه مطلب