شاخص

شوره سنگ

گاهی اوقات بر روی سطوح مختلف ذرات سفید رنگی مانند لکه آب ایجاد و مشاهده می شود که گمان می کنید با شستن سطح از بین خواهند رفت. این در حالی است که پس از شستشو سطح این لکه ها ار بین نرفته و مجدد نمایان می شوند. به این لکه ها(ذرات سفید رنگ) شوره…

ادامه مطلب