نظافت مجتمع تفریحی و رفاهی

همه کلان شهرها در سطح خود دارای چندین مجتمع تفریحی و رفاهی هستند. این مجتمع های دارای بخش های متفاوت و متنوعی هستند که برای رفع نیاز و سرگرمی افراد گوناگون با رنج سنی متفاوت طراحی  شده اند.این مجتمع ها به دلیل نوع کاربری معمولا وسیع هستند. قطعا محیط وسیع به نگهداری و مراقبت بیشتری…

ادامه مطلب