تجاری

نظافت مجتمع تجاری

مجتمع های تجاری به دلیل حجم بالای رفت و آمدی که در آن صورت می گیرد، می توانند محل تجمع و پخش آلودگی باشند. نظافت مجتمع های تجاری با شیوه های سنتی سخت و زمان گیر است و نکته مهمی که در نظافت این مجتمع ها باید به آن توجه کرد این است که این…

ادامه مطلب