نظافت در بانک

نظافت در بانک به واسطه رفت و آمد افراد مختلف بسیار حائز اهمیت است.بانک ها جز مهم ترین اماکن محسوب می شوند، که به دلیل زمان بندی محدود و شرایط به کارگیری روش های نظافتی سنتی در این اماکن کارآمد نخواهد بود.نظافت در این محیط ها باید به صورت مداوم انجام شود. در صورت عدم…

ادامه مطلب

نظافت صنعتی در بانک

 بانک ها جزء مهمترین  اماکن عمومی تجاری هستند. شعب بانک روزانه محل تردد افراد بسیار زیادی است. در همه شعبه ها افراد مهمی رفت و آمد دارند. نظافت این محیط به دلیل حجم تردد از اهمیت بالایی برخوردار است.استفاده از روش های نوین نظافتی کمک شایانی به حفظ زیبایی و بهداشت این اماکن می نماید.…

ادامه مطلب