سازمان

نقش نظافت در سازمان

نظافت تنها به معنای حفظ پاکیزگی محیط نیست بلکه در جلوگیری از ایجاد عفونت، ویروس و باکتری نیز نقش مهمی دارد. نظافت محیط در تصویرسازی ذهنی و تضمین کیفیت خدمات قابل ارائه توسط سازمان برای مراجعه کنندگان هم نقش مهمی ایفا می کند.بنابراین نظافت محیط می تواند یکی از عوامل رقابتی برای سازمان ها باشد.…

ادامه مطلب
نظافت پارکینگ

نظافت پارکینگ با دستگاه های نظافت صنعتی

پارکینگ های طبقاتی، پارکینگ مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری به دلیل حجم بالای تردد ماشین ها به سرعت کثیف و آلوده می شوند و سیاهی  به جا مانده بر روی سطح کف پارکینگ جلوه ناخوشایندی به محیط می دهد. پاک کردن رد لاستیک به جا مانده نیز با ابزار و  روش های سنتی نتیجه…

ادامه مطلب