چیدمان

زیبایی امری مهم و کلیدی در همه امور است. محیط زیبا باعث به وجود آمدن حس آرامش در افراد شده و در نتیجه اثربخشی افزایش می یابد. اگر شما دارای کسب و کار هستید حتما باید به زیبایی محیط خود اهمیت دهید چرا که زیبایی محیط افزایش کیفیت و درنتیجه افزایش سود و بهره وری…

ادامه مطلب

نظافت بهره برداری

یکی از رکن های مهم نظافتی در پروژه های عمرانی، نظافت بهره برداری می باشد.چرا که تمام جلوه و زیبایی محیط به این کار بستگی دارد و اصولی و حرفه ای انجام نشدن این فرآیند باعث کاهش کیفیت کل پروژه خواهد شد. هر پروژه عمرانی چه در مراحل ساخت و چه در مراحل نهایی ،…

ادامه مطلب