مجتمع اداری

نظافت مجتمع اداری

در سطح شهر مجتمع های بزرگ اداری، تجاری و مسکونی بسیاری وجود دارد، که هر کدام با توجه به نوع کاربری و استفاده ای که از آن ها می شود، آلودگی خاص خود را دارند. در نظافت صنعتی برای هر کدام از این مجتمع ها می توان برنامه نظافتی خاصی تعیین کرد و با توجه…

ادامه مطلب
صنعتی

نظافت آسان با دستگاه های نظافت صنعتی

برای سهولت در انجام کارهای نظافتی می توان از دستگاه های نظافت صنعتی استفاده کرد. مهم ترین نکته در نظافت صنعتی کارایی و کیفیت بالای دستگاه ها و انتخاب درست آن ها می باشد. استفاده از روش های قدیمی و سنتی نظافت برای محیط های بزرگ و حجم تردد امروزه کافی و مناسب نیست. چند…

ادامه مطلب