سوئیپر

نظافت گردو غبار، ذرات ریز و درشت آلاینده ها و زباله ها همیشه جز موضوعات چالش بر انگیز به حساب می آید. نظافت و جمع آوری این موارد در منازل مسکونی و محیط های کوچک و با حجم آلودگی کمتر با جاروبرقی امکان پذیر است. همانطور که این آلودگی ها در محیط های کوچک و بسته…

ادامه مطلب

نظافت شهر با سوییپر

  نظافت شهر، معابر عابر پیاده، پارک و بوستان ها، کوچه و خیابان ها همگی جزء مسئولیت های شهرداری است. رسیدگی به این وظیفه سخت و پرچالش است.آلودگی در سطح شهر به دلایل مختلفی از جمله تردد روزانه و دائمی افراد و ماشین ها، وضعیت جوی آب و هوا بسیار زیاد است.برای مدیریت تمام این موارد…

ادامه مطلب