دستگاه نماشوی صنعتی

اولین موضوع برای نظافت در ساختمان، نمای آن است. عوامل زیادی بر نظافت نما موثر است. نمای ساختمان ها به دلیل مجاورت مستقیم با فضای بیرون در معرض آلودگی های بسیاری قرار دارد. برخی آلودگی ها مانند فضولات پرندگان بر سطح نما نه تنها جلوه های بصری محیط را کاهش می دهد بلکه به خاطر…

ادامه مطلب