خوشبو کننده

رایحه محیط جزء اولین و ماندگارترین نشانه های هر محیطی است که فرد در آن حضور پیدا می کند. همیشه اولین برخورد، حضور و ملاقات در ذهن افرد تاثیرگذارتر است. بنابراین رایحه خوش در محیط نشاگر اهمیت شما به مشتری و شرکای تجاری خود است.. برای ایجاد رایحه مناسب در فضا  به طور  مداوم و…

ادامه مطلب