رایحه سازمانی

هر سازمانی همانند یک فرد می تواند رایحه خاص خود را داشته باشد. به صورتی که آن رایحه جز خصوصیات آن سازمان محسوب شود.ایجاد یک رایحه خوشایند در محیط می تواند یک روش نوین و تاثیرگذار برای بازاریابی و مارکتینگ سازمان باشد.با  ایجاد یک رایحه خاص در محیط می توان  تمایل افراد برای حضور در…

ادامه مطلب

خوشبو کننده

رایحه محیط جزء اولین و ماندگارترین نشانه های هر محیطی است که فرد در آن حضور پیدا می کند. همیشه اولین برخورد، حضور و ملاقات در ذهن افرد تاثیرگذارتر است. بنابراین رایحه خوش در محیط نشاگر اهمیت شما به مشتری و شرکای تجاری خود است.. برای ایجاد رایحه مناسب در فضا  به طور  مداوم و…

ادامه مطلب