رایحه خوش

رایحه جزء تاثیرگذارترین عوامل در ذهن و احساس افراد می باشد.بوی خوش در محیط نشان دهنده احترام و اهمیت به مراجعه کننده می باشد. برخی افراد یا اماکن رایحه خاص ودائمی خود را دارند.به طوریکه با شنیدن این رایحه در محیط دیگر ذهن به صورت غیر ارادی آن محیط را یاد آوری می کند. به…

ادامه مطلب

رایحه سازمانی

هر سازمانی همانند یک فرد می تواند رایحه خاص خود را داشته باشد. به صورتی که آن رایحه جز خصوصیات آن سازمان محسوب شود.ایجاد یک رایحه خوشایند در محیط می تواند یک روش نوین و تاثیرگذار برای بازاریابی و مارکتینگ سازمان باشد.با  ایجاد یک رایحه خاص در محیط می توان  تمایل افراد برای حضور در…

ادامه مطلب