رایحه خوش

رایحه جزء تاثیرگذارترین عوامل در ذهن و احساس افراد می باشد.بوی خوش در محیط نشان دهنده احترام و اهمیت به مراجعه کننده می باشد. برخی افراد یا اماکن رایحه خاص ودائمی خود را دارند.به طوریکه با شنیدن این رایحه در محیط دیگر ذهن به صورت غیر ارادی آن محیط را یاد آوری می کند. به…

ادامه مطلب