رایحه سازمانی

هر سازمانی همانند یک فرد می تواند رایحه خاص خود را داشته باشد. به صورتی که آن رایحه جز خصوصیات آن سازمان محسوب شود.ایجاد یک رایحه خوشایند در محیط می تواند یک روش نوین و تاثیرگذار برای بازاریابی و مارکتینگ سازمان باشد.با  ایجاد یک رایحه خاص در محیط می توان  تمایل افراد برای حضور در…

ادامه مطلب