معابر 2

استفاده از واترجت برای شستشو معابر شهری

اماکن و معابر عمومی زیادی در سطح شهر وجود دارد که با توجه به رفت  آمد شهروندان و تردد وسایل نقلیه دچار آلودگی می شوند. نظافت معابر در سطح شهر از دو نظر حائز اهمیت است: به دلیل تردد زیاد، این سطوح می توانند منبع ایجاد آلودگی و پخش آن باشند. جلوه های بصری شهر…

ادامه مطلب