سوئیپر صنعتی

سوئیپر صنعتی (جاروی مکانیزه شهری) دستگاهی قابل اعتماد و کارآمد است. این دستگاه برای استفاده صنعتی درسخت ترین شرایط و با بیشترین حجم خاک طراحی شده است. سیستم فیلتر این دستگاه حتی در آلوده ترین فضا هم  محیطی بدون گرد و غبار را تضمین می کند. محیط های شهری و صنعتی در طی روز با…

ادامه مطلب