نظافت محیط کار

نظافت محیط کار ، سودآوری و موفقیت حرفه ای

حتما از این نکته شگفت زده خواهید شد که 97 درصد ادارات و محیطهای دفتری، به نظافت محیط کار، دستگاه ها و محیط خود به اندازه ی کافی و مناسب اهمیت نمی دهند. اگر اداره و یا دفتر شما هم یکی از آنهاست، از نظر آماری جز اکثریت هستید. آیا به این نکته آگاه هستید که…

ادامه مطلب