عقیق

سنگ حساس و عجیب عقیق نوعی از مرمر است که واقعاخیره کننده است و به خاطر رنگ فوق العاده ای که دارد شناخته شده است. اما خراش،ترک و کدر شدن می تواند تاثیر منفی در جلوه عقیق داشته باشد. اگر این موارد برای سنگ شما صدق می کند،آن را تعویض نکنید،ترمیم کنید،به طوریکه گویا سنگ…

ادامه مطلب