تفاوت مواد شوینده صنعتی و خانگی

در فرآیند های نظافتی علاوه بر نیرو و دستگاه های نظافت صنعتی برای از بین رفتن آلودگی و نتیجه بهتر از مواد شوینده مناسب هم استفاده می شود. موادشوینده به دو دسته صنعتی و خانگی تقسیم می شود. تفاوت مواد شوینده صنعتی و خانگی در نوع کاربرد و ترکیبات این مواد می باشد. حجم و نوع…

ادامه مطلب