نخاله برداری

همه ما روزانه در سطح شهر شاهد ساخت و سازهای بسیاری هستیم. هنگام اجرای پروژه های عمرانی موارد زیادی را باید در نظر گرفت تا در پایان کار مشکلی به وجود نیاید. تولید حجم بالای نخاله یکی از معضلاتی است  که تقریبا در همه پروژه های عمرانی  یکسان است. در پروژه های عمرانی به دلیل…

ادامه مطلب