نظافت داخل هواپیما

وسایل نقلیه و حمل و نقل عمومی به دلیل جابه جایی مسافر و فعالیت بالا در مدت زمان کوتاهی آلوده شده و نیاز به نظافت دارند.سیستم حمل و نقل هوایی یکی از همین موارد است. روزانه در فرودگاه های سراسر کشور پرواز های بسیاری صورت می گیرد، در سیستم حمل و نقل هوایی نظافت شامل…

ادامه مطلب