نظافت صنعتی زمین ورزشی

زمین های ورزشی جزء مکان های پر رفت و آمد هستند.این زمین ها  درابعاد و مساحت های مختلفی احداث می شوند. زمین های ورزشی معمولا محل رفت و آمد جوانان است و وجود آلودگی در این محیط باعث بیماری در این افراد می شود. نظافت و شستشوی سالن های ورزشی به ویژه زمین آن ها…

ادامه مطلب