نظافت باشگاه ورزشی

سالن های ورزشی به واسطه رفت و آمد زیاد و تعریق  ورزشکاران و مربیان می تواند محل تجمع میکروب و آلودگی باشد.برای جلوگیری از بیمار شدن افراد باید محیط باشگاه های ورزشی دائما نظافت شود. استفاده از تجهیزات ورزشی و بدنسازی مشترک هم می تواند عامل دیگری برای انتقال آلودگی به افراد باشد. استفاده مکرر…

ادامه مطلب