نظافت کفپوش بیمارستان

در بیمارستان و محیط های درمانی روتین های نظافتی متعددی برای جلوگیری از انتقال و انتشار ویروس و میکروب وجود دارد که بیشتر آن ها مربوط به شستشو دست ها، وسایل و اشیایی است که افراد به طور مستقیم با آن  تماس دارند.همچنین سطوحی که احتمال لمس شدن دارند به طور دائم شستشو و نضدعفونی…

ادامه مطلب
محیط کار

محیط کار تمیز

محیط کار تمیز،محیط کار سالم است به طور میانگین مردم اکثر وقت خود را پشت میز کار خود می گذرانند. میلیون ها ویروسی که باعث ایجاد باکتری می شوند،روی سطح های شایع مثل کیبورد کامپیوتر،تلفن و کف دست زندگی می کنند.این ذرات ریز می توانند یکبار جابه جا شده وبه مدت چند روز روی سطح…

ادامه مطلب