نظافت صنعتی در بانک

 بانک ها جزء مهمترین  اماکن عمومی تجاری هستند. شعب بانک روزانه محل تردد افراد بسیار زیادی است. در همه شعبه ها افراد مهمی رفت و آمد دارند. نظافت این محیط به دلیل حجم تردد از اهمیت بالایی برخوردار است.استفاده از روش های نوین نظافتی کمک شایانی به حفظ زیبایی و بهداشت این اماکن می نماید.…

ادامه مطلب