نظافت کفپوش بیمارستان

در بیمارستان و محیط های درمانی روتین های نظافتی متعددی برای جلوگیری از انتقال و انتشار ویروس و میکروب وجود دارد که بیشتر آن ها مربوط به شستشو دست ها، وسایل و اشیایی است که افراد به طور مستقیم با آن  تماس دارند.همچنین سطوحی که احتمال لمس شدن دارند به طور دائم شستشو و نضدعفونی…

ادامه مطلب

نظافت صنعتی بیمارستان

نظافت صنعتی روش نوین نظافتی، با استفاده از دستگاه های صنعتی است. نظافت صنعتی عموما برای محیط بزرگ، پر رفت و آمد با آلودگی زیاد کاربرد دارد. بیمارستان یکی از این محیط ها است. نظافت صنعتی برای بیمارستان گزینه بسیار مناسبی است چرا که بیمارستان یکی از محیط های بزرگ، آلوده و پر رفت وآمد…

ادامه مطلب