نظافت مهد کودک

امروزه با پیشرفت کار و تکنولوژی و افزایش میزان حضور والدین در جامعه به عنوان نیروی کار، اکثر کودکان از سنین پایین ساعاتی در روز را در مهد کودک سپری می کنند. محیط هایی مانند مهد کودک، مدارس، خانه های بازی و … که کوکان در آن حضور دارند باید سطح بالایی از بهداشت و…

ادامه مطلب