نظافت مکانیزه پارکینگ

تمام اماکن عمومی، مجتمع های تجاری، اداری و مسکونی دارای یک یا چند طبقه پارکینگ هستند.پارکینگ ها مکان های عمومی و پر رفت و آمدی به حساب می آیند. پارکینگ عموما اولین فضایی است که مشتری یا مراجعه کننده در آن قرارمی گیرد.تردد زیاد خودرو در پارکینگ باعث ایجاد آلودگی های مختلف می شود.نظافت پارکینگ…

ادامه مطلب