مجتمع اداری

نظافت مجتمع اداری

در سطح شهر مجتمع های بزرگ اداری، تجاری و مسکونی بسیاری وجود دارد، که هر کدام با توجه به نوع کاربری و استفاده ای که از آن ها می شود، آلودگی خاص خود را دارند. در نظافت صنعتی برای هر کدام از این مجتمع ها می توان برنامه نظافتی خاصی تعیین کرد و با توجه…

ادامه مطلب
fire

نظافت بعد از آتش سوزی

در محیط های اداری، تجاری، مسکونی و…. در صورت عدم رعایت نکات ایمنی و بروز آتش سوزی علاوه بر خسارت، کثیفی و آلودگی  زیادی به جای خواهد ماند. بعد از انفجار یا آتش سوزی تمام محیط و وسایل به جا مانده به دوده و سیاهی آغشته می شوند. پاک کردن این دوده از روی سطح…

ادامه مطلب