نظافت اماکن تفریحی

اماکن عمومی و تفریحی جزء مواردی هستند که افراد با سنین مختلف زمان زیادی را درآن صرف می کنند. بنابراین حجم زیادی از آلودگی، علاوه بر آلودگی هایی که به طور طبیعی در محیط به وجود می آید، به دلیل رفت و آمد بالای افراد، ایجاد می شود. آلودگی های طبیعی د رمحیط های باز…

ادامه مطلب