نظافت نما مجتمع های تجاری

نمای هر بنا با هر موقعیت جغرافیایی و هر نوع کاربری اولین تصویر در نظر مراجعه کنندگان می باشد.نظافت، شفافیت و پاکیزگی در جلب نظر مراجعه کننده تاثیر بسیاری دارد.بنابراین حفظ پاکیزگی و نظافت محیط از اهمیت ویژه ای برخوردار است.شفافیت و درخشندگی نما مجتمع های تجاری یکی از نشانه های اهمیت به مراجعه کننده…

ادامه مطلب

دستگاه نماشوی صنعتی

اولین موضوع برای نظافت در ساختمان، نمای آن است. عوامل زیادی بر نظافت نما موثر است. نمای ساختمان ها به دلیل مجاورت مستقیم با فضای بیرون در معرض آلودگی های بسیاری قرار دارد. برخی آلودگی ها مانند فضولات پرندگان بر سطح نما نه تنها جلوه های بصری محیط را کاهش می دهد بلکه به خاطر…

ادامه مطلب