دیوار-واترجت

حذف رنگ دیوار با دستگاه واترجت

در بسیاری از اماکن عمومی برای زیباتر شدن محیط ،دیوارها و سطوح را با طرح ها و رنگ های متفاوتی رنگ آمیزی می کنند. با گذشت زمان مواردی چون آلودگی دیوار، نوشتن روی دیوار ،برچسب های تبلیغاتی، رنگ پریدگی و یا تغییر کاربری محیط ،نیاز به تغییر طرح و رنگ دیوار خواهیم داشت و تغییر…

ادامه مطلب