نظافت صنعتی کارگاه

کارگاه ها معمولا دارای محیطی وسیع هستند و افراد بسیاری در این محیط  رفت و آمد دارند. کاربری کارگاه ها بسیار متنوع می باشد، کارگاه های بسیاری اعم از تولیدی، پوشاک، مواد غذایی، بسته بندی و … وجود دارد.با توجه به گستردگی نیاز افراد و تنوع کاربری در کارگاه ها، محصولات متنوعی در این اماکن…

ادامه مطلب

نظافت صنعتی کارگاه نجاری

کارگاه ها محیط های شلوغ و پر رفت و آمدی هستند و اغلب محیط های شلوغ مانند کارخانه، انبار، کارگاه و …زودتر دچار آلودگی می شوند.در محیط شلوغ و آلوده افراد نمی توانند به درستی تمرکز و کار کنند. در نتیجه روند کار کند و کیفیت کاهش می یابد. کارگاه نجاری یکی از کارگاه هایی…

ادامه مطلب