کرونا و واترجت

کرونا و استفاده از واترجت

در روزهای اخیر درمورد ویروس کرونا (covid-19)  بسیار شنیده ایم وهمه به نوعی درگیر این موضوع هستیم و همه در حال تلاش برای مبارزه با این بیماری می باشیم. با توجه به اهمیت چرخه اقتصادی کشور و ضرورت حضور برخی از کارکنان در محل کار بهتر است که تمامی جوانب احتیاط را رعایت نموده تا…

ادامه مطلب