نظافت دوره ای

نظافت دوره ای چیست؟

در خدمات نظافت صنعتی، نظافت به دو بخش کلی تقسیم می شود. 1-نظافت عمیق(Deep Cleaning) 2-نظافت دوره ای Deep Cleaning که اصطلاحأ به آن نظافت عمیق هم گفته می شود، نظافت ابتدایی (جرم برداری) است که در این روش آلودگی به طور کامل از بین می رود. منظور از نظافت دوره ای، نظافتی است که…

ادامه مطلب