عمیق و دوره ای

تفاوت نظافت عمیق و نظافت دوره ای

در محیط های پرتردد برای نظافت، ابتدا باید نظافت عمیق صورت گیرد و سپس برای نگهداری می توان از نظافت دوره ای استفاده کرد.در این بخش می خواهیم به تفاوت نظافت عمیق و نظافت دوره ای بپردازیم. بین نظافت عمیق و نظافت دوره ای تفاوت های زیادی وجود دارد، تفاوت هایی نظیر روش نظافتی، مهارت…

ادامه مطلب